เกี่ยวกับวิทยาลัย ABOUT SUPERSTAR COLLAGE OF ASIA

Superstar College of Asia
        อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย
        Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้
        จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย
        วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ
        Superstar Collage of Asia มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ
        นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ

General Information
        • ชื่อวิทยาลัย: Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม
        • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี, สาขาศิลปะการแสดง, และสาขาธุรกิจบันเทิง
        • อักษรย่อปริญญา: ศป.บ.(ดนตรี) , ศป.บ.(ศิลปะการแสดง), ศป.บ.(ธุรกิจบันเทิง)
        • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts in Music, Theatre, and Entertainment Business
        • อักษรย่อปริญญา: B.F.A.(Music), B.F.A.(Theatre), B.F.A.(Entertainment Business)
        • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน 138 หน่วยกิต
        • วิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ (ถ.สุขุมวิท 55 สถานีรถไฟฟ้า BTS)
        • ห้องปฏิบัติการดนตรี การเต้น และการแสดง 50 ห้อง
        • พื้นที่กว่า 2,000 ตร. เมตร
        • จำนวนครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน มีทั้งชาวไทย อเมริกัน อังกฤษ อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สวีเดน เป็นศิลปิน
           ครูฝึกสอนศิลปิน โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับ ผู้บริหารค่ายเพลง

วิสัยทัศน์ (Vision)
        Superstar College of Asia เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งช่วยนักศึกษาผลักดันสู่วงการบันเทิงและธุรกิจบันเทิง

พันธกิจ (Mission)
        1. ช่วยผลักดันให้บัณฑิตได้เข้าสู่วงการดนตรีและวงการบันเทิงหรือมีงานทำทันทีหลังจบการศึกษา
        2. ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
        3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความความสามารถ และนำหลักความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม
        4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ด้านดนตรีและวัฒนธรรมของชาติ

สโลแกน (Motto) : Every Dream is Possible

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
        ศิลปินดนตรี ศิลปินขับร้อง นักแสดง นักเต้น นักธุรกิจในวงการบันเทิง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับการแสดง นักแต่งเพลง Arranger Sound Engineer Mixing Engineer Mastering Engineer ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรีและการแสดง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ เป็นต้น

Copyright © 2012 Superstar College of Asia. All rights reserved.