Thailand Web Stat Truehits.net About Us, คณะศิลปกรรมศาสตร์, หลักสูตรการแสดง, SuperStarCollege.com
เกี่ยวกับวิทยาลัย ABOUT SUPERSTAR COLLAGE OF ASIA
about pic

Superstar College of Asia
        อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย
        Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้
        จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย
        วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ
        Superstar Collage of Asia มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ
        นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ

General Information
        • ชื่อวิทยาลัย: Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม
        • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี, สาขาศิลปะการแสดง, และสาขาธุรกิจบันเทิง
        • อักษรย่อปริญญา: ศป.บ.(ดนตรี) , ศป.บ.(ศิลปะการแสดง), ศป.บ.(ธุรกิจบันเทิง)
        • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts in Music, Theatre, and Entertainment Business
        • อักษรย่อปริญญา: B.F.A.(Music), B.F.A.(Theatre), B.F.A.(Entertainment Business)
        • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน 138 หน่วยกิต
        • วิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ (ถ.สุขุมวิท 55 สถานีรถไฟฟ้า BTS)
        • ห้องปฏิบัติการดนตรี การเต้น และการแสดง 50 ห้อง
        • พื้นที่กว่า 2,000 ตร. เมตร
        • จำนวนครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน มีทั้งชาวไทย อเมริกัน อังกฤษ อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สวีเดน เป็นศิลปิน
           ครูฝึกสอนศิลปิน โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับ ผู้บริหารค่ายเพลง

วิสัยทัศน์ (Vision)
        Superstar College of Asia เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งช่วยนักศึกษาผลักดันสู่วงการบันเทิงและธุรกิจบันเทิง

พันธกิจ (Mission)
        1. ช่วยผลักดันให้บัณฑิตได้เข้าสู่วงการดนตรีและวงการบันเทิงหรือมีงานทำทันทีหลังจบการศึกษา
        2. ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
        3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความความสามารถ และนำหลักความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม
        4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ด้านดนตรีและวัฒนธรรมของชาติ

สโลแกน (Motto) : Every Dream is Possible

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
        ศิลปินดนตรี ศิลปินขับร้อง นักแสดง นักเต้น นักธุรกิจในวงการบันเทิง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับการแสดง นักแต่งเพลง Arranger Sound Engineer Mixing Engineer Mastering Engineer ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรีและการแสดง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ เป็นต้น

Copyright © 2012 Superstar College of Asia. All rights reserved.