วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นแล้ว จึงมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • วงดนตรี
  • การบันทึกเสียงทำ CD
  • การผลิตเพลงในห้องบันทึกเสียง
  • การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ
  • การถ่ายทำปกซีดี
  • หลักสูตรนานาชาติ
  • คอนเสิร์ต
  • การผลิตเพลง
  • โครงการการกุศล
  • การแข่งขันดนตรี
  • การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
  • รายการทีวี
  • แฟชั่นโชว์
  • คอร์สเรียนระดับ Master
  • การเรียนกับผู้บริหารและศิลปินในวงการใน
  • วิชาสัมมนาวงการบันเทิง