ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ: UPPER SECONDARY CERTIFICATE IN  COMMUNICATION ARTS

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ ด้านดนตรี และด้านการแสดง ซึ่งมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสาขาเหล่านี้ หลายสาขาใช้วิธีการสอบเข้าแบบรับตรงด้วยการวัดความสามารถ (ออดิชั่น ) ซึ่งต้องมีการเตรียมตัวด้วยความรู้เฉพาะทาง
 • นักเรียนที่อยากมีอาชีพในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิงไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
 • มี Career Center ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถหางานในวงการระหว่างเรียนได้ รวมถึงสะสมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วงการ
 • นักเรียนที่อยู่ในวงการดนตรีหรือวงการบันเทิง โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อต่อยอดในสายอาชีพของตัวเอง

รับสมัครนักเรียน

 • วุฒิมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
 • วุฒิมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (รับเฉพาะผู้หญิง)

จุดเด่นหลักสูตร

 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่เตรียมพร้อมให้นักเรียน มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึงความพร้อมด้านภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสามารรถในการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา
 • มีมหาวิทยาลัยรองรับเมื่อเรียนจบระดับมัธยมปลาย โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ Superstar College of Arts ได้โดยไม่ต้องออดิชั่น โดยมีสาขาวิชาให้เลือกดังนี้
  1. ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรี
  2. ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา
  3. ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง สาขาการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์
  4. ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง สาขาการแสดงละครเพลง
  5. ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดและบริหารธุรกิจบันเทิง
 • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับศิลปินที่อยู่ในวงการที่ต้องทำงานระหว่างเรียน โดยสามารถให้ลาเรียนได้หากต้องไปทำงานในวงการ และสอนในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในวิชาชีพ
 • สอนโดยครูผู้สอนศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 ท่าน การันตีผลงานการสอนโดยปั้นศิลปินในเมืองไทยให้เป็น Superstar ระดับประเทศ
 • มีเครื่องแบบชุดปฎิบัติเฉพาะเพื่อฝึกการเป็นศิลปิน และสามารถไว้ทรงผมและสีผมได้อย่างอิสระ เพื่อความเป็นภาพลักษณ์ศิลปิน
 • นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมสัมนาในวิชา ENTERTAINMENT SEMINAR ทุกเดือนโดยจะเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับนักเรียน เช่น คุณ พีท ทองเจือ, คุณ เจสัน ผู้บริหารค่ายเพลง Believe Record, You2Play.com , ต้อ มารุต ผู้จัดละครแถวหน้าของเมืองไทย, Mr. Kipper Producer ของ Sting รางวัล Grammy Awards, ป๊อด ธนชัย ศิลปินนักร้อง, ก้อง ปิยะ ผู้จัดละครนักแสดง, อนันดา ผู้จัดละคร นักแสดง, มอส ปฏิภาณ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง, โก้ Saxman ศิลปินนักดนตรี โปรดิวเซอร์, เขมทัตต์ Executive VIP อสมท, บุรินทร์ วงกรู๊ฟไรเดอร์ ศิลปินนักร้อง, Mr. Henrik Producer ของ Coco Lee เป็นต้น โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมวิชา Master Class Workshop โดยจะเชิญครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีผลงานระดับประเทศ หรือ ระดับโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน โดยจะเป็นวิชานอกเหนือจากการเรียนวิชาปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจะเป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงดนตรีและการแสดง นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและสร้าง Portfolio ตั้งแต่ตอนเรียน โดยจะมีการจัดงานคอนเสิร์ต Superstar Mini Concert ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ และการจัดแสดงการสอบในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น Route66, เมเจอร์รัชโยธิน, ร้านฟาราเบลล่า, โรงเบียร์ฮอลแลนด์ หรือ Parking Toys เป็นต้น
 • สำหรับนักเรียนสาขาดนตรี นักเรียนจะได้จัดทำ Single เป็นของตัวเองโดยครูที่เป็น Producer ระดับมืออาชีพ สำหรับนักเรียนสาขาการแสดง จะได้ผลิตภาพยนตร์สั้นหรือละครสั้น โดยร่วมกับครูที่เป็นผู้กำกับละคร/ภาพยนตร์ ระดับมืออาชีพ เพื่อเป็นผลงาน (Porfolio) สำหรับใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือคัดเลือกเข้าสังกัดในวงการบันเทิง
 • นักเรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ดนตรีคุณภาพ , คอมพิวเตอร์ Mac, ห้องบันทึกเสียงสตูดิโอระดับมืออาชีพ, ห้องสตูดิโอเก็บเสียงกว่า 50 ห้องระดับมาตราฐานสากล
 • มีศูนย์ Career Center เพื่อหางานให้นักเรียนตั้งแต่ตอนเรียน เช่น งานโฆษณา, งานอีเว้นท์, งานประกวดแข่งขันดนตรี, งาน Casting เป็นต้น

รายชื่อวิชาเฉพาะทางที่นักเรียนจะได้เรียนนอกเหนือจากวิชาสามัญทั่วไป สาขาการสื่อสาร

 • การสื่อสารผ่านการเป็นพิธีกร 1-2
 • การถ่ายภาพและภาพยนตร์ดิจิทัล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและเดินแบบ
 • หลักการสื่อสาร
 • การแสดงเบื้องต้น
 • การอ่านวิเคราะห์บท 1-2
 • การขับร้องเพื่อการสื่อสาร 1 -6
 • ประวัติศาสตร์ดนตรีและการแสดง
 • การเต้นเพื่อการสื่อสาร 1 -3
 • หลักการทำการตลาด
 • สื่อการแสดงโทรทัศน์
 • การเตรียมตัวเพื่อการคัดเลือกนักแสดง
 • การวิจารณ์งานดนตรีและศิลปะการแสดง
 • หลักการโฆษณา
 • การเขียนบทเพื่อการผลิตสื่อ 1-2
 • สื่อการแสดงภาพยนตร์
 • จรรยาบรรณทัศนคติ และภาพลักษณ์ของศิลปิน
 • ธุรกิจบันเทิง
 • หลักการประชาสัมพันธ์
 • สื่อการแสดงมิวสิควีดีโอ
 • โครงงาน 1-2
 • กระบวนการผลิตงานด้านการสื่อสาร 1-2
 • สัมมนาวงการบันเทิง 1 -2
 • ทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง
 • หลักการสื่อสารตรา
 • การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ เพื่องานสื่อ 1-2
 • การสื่อสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท
 • สื่อการแสดงละครเพลง